POLITYKA PRYWATNOŚCI FROSTSEO

Polityka prywatności FrostSEO obejmuje następujące kwestie:

 • Podmiot prawny reprezentujący etykietę FrostSEO,
 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji od użytkowników naszej strony internetowej,
 • Stosowanie plików Cookies na naszej stronie internetowej,
 • Dostęp do i aktualizację Twoich informacji,
 • Zgodność polityki prywatności.

We FrostSEO cenimy sobie prywatność swoich klientów i odwiedzających, więc na podstawie naszej wiedzy wprowadziliśmy niezbędne środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące swoich personalnych i biznesowych danych, które nie są objęte niniejszym dokumentem, prosimy o kontakt z nami. Powyższe zasady mają zastosowanie do każdej strony FrostSEO, również na lokalnych stronach promocyjnych, blogach i tym podobnych.

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zmodyfikowana dnia 1 czerwca 2016 roku. Wszelkie następujące zmiany będą dostępne na naszej stronie internetowej pod linkiem „Polityka prywatności”.

 

PODMIOT PRAWNY

Dla wszystkich obszarów, z wyjątkiem Rzeczpospolitej Polskiej, usługi FrostSEO prowadzone są przez Tesserakt Inc. Dla klientów z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, usługi FrostSEO prowadzone są przez Elgraw Przemysław Pawełek, z siedzibą przy ul. Towarowej 10, 33-100, Tarnów, Polska.

Aby poszerzyć zasięg naszej marki o nowe terytoria, możemy korzystać z innych lokalnych podmiotów do wykonywania naszych działalności. W tym przypadku polityka ta powinna być aktualizowana, aby zawsze na bieżąco posiadali Państwo listę naszych korporacji.

Wszystkie usługi świadczone przez FrostSEO regulują warunki przewidziane w ramach naszych umów o świadczenie usług, jak również lokalnych przepisów prawa. Usługi FrostSEO podlegają opodatkowaniu VAT na terenie Unii Europejskiej.

 

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI

Poprzez używanie naszej strony internetowej, dają Państwo firmie FrostSEO wyraźną zgodzę na gromadzenie i przetwarzanie następujących informacji na temat swojej wizyty:

 • Swojego adresu IP,
 • Identyfikatorów oprogramowania (w tym oprogramowania i nazwę systemu operacyjnego oraz wersji przeglądarki internetowej),
 • Numeru telefonu i adresu e-mail podanych przy rejestracji,
 • Informacje o wykorzystaniu usługi zawartej w formularzu zamówienia.

Informacje zebrane przez nasze systemy, jak również te w Państwa zamówieniach nigdy nie będą przekazywane do osób trzecich. FrostSEO zastrzega sobie prawo do wymiany informacji pomiędzy własnymi podmiotami prawnymi, tj. po wypełnieniu formularza na naszej lokalnej stronie internetowej, Państwa zamówienie może być przetwarzane przez oddział FrostSEO z innego kraju.

 

POLITYKA COOKIES

Nasza strona internetowa używa plików Cookies dla zapewnienia nam realizacji podstawowych usług, wliczając w to:

 • Obsługę zamówień,
 • Przetwarzanie logowania się klientów,
 • Dostarczenie odpowiedniej treści w oparciu o profil odwiedzających i ich położenie geograficzne.

Pliki Cookies wykorzystujemy również do danych statystycznych. Strony FrostSEO będą śledzić i przechowywać informacje o Państwa odwiedzinach w naszej bazie danych. Przechowywane informacje można uzyskać jedynie przez stronę internetową, która początkowo wysłała pliki Cookies. Pliki Cookies są zapisywane na Państwa komputerach, można je wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

 

DOSTĘP DO I AKTUALIZACJA TWOICH DANYCH

Klienci FrostSEO mogą uzyskać dostęp i aktualizować swoje dane osobowe i biznesowe z wykorzystaniem informacji logowania, które powinni otrzymać przy aktywacji swojego konta. W ramach Caifornia Online Privacy Protection Act i innych przepisów prawa międzynarodowego dotyczących ochrony prywatności, klienci mogą korzystać z wyżej wymienionych świadczeń poprzez FrostPANEL dostępnym na http://www.frostpanel.com. Pod tym adresem mogą Państwo dokonywać zmian w swoim koncie za pomocą opcji „Mój profil”.

Jest to Państwa prawny obowiązek aby przekazać nam aktualne i poprawne dane, które później wykorzystywane będą do rozliczeń i faktur. FrostSEO zastrzega sobie prawo do przeprowadzania weryfikacji, aby potwierdzić prawdziwość podanych przez Państwa informacji.

 

ZGODNOŚĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nasza polityka prywatności jest zgodna z California Online Privacy Protection Act. Usługi FrostSEO oraz naszych stron internetowych nie są skierowane do dzieci poniżej 13 roku życia, dlatego też nie podlegają regulacjom COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act). Nasza polityka Cookies jest zgodna z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie wykorzystywania plików Cookies z maja 2011 roku.